Dnešný deň v Letnom zážitkovo vzdelávacom kurze EKOTRHY (nielen) nápadov sme mali zameraný na spoznávanie okolia a vybrali sme sa na celodennú turistiku na Sninský kameň, 1005m. n.m. Počas turistiky sme pozorne sledovali cestu, poznávali sme rastliny, živočíchy, ukázali sme si horskú záchranu. Po návrate z turistiky sme v oddieloch vyrábali topografické značky, do ktorých sme zaznačili všetky postrehy, ktoré sme si počas výstupu zaznačili a zapamätali.

dav