V týchto dňoch prebieha prvá mládežnícka konferencia – IDEM DO TOHO vo Svätom Antone, ktorú organizuje DO FÉNIX Levice.
S témou Radšej potrební ako spotrební budeme pokračovať aj budúci týždeň na východe. Mládežnícku konferenciu tu organizuje DO FÉNIX Trebišov už 23. – 25.9.2020. Miestom podujatia je Gymnázium, Komenského 32. Na účastníkov čaká pestrý program s témami separácia a recyklácia odpadu, svetový módny priemysel či myšlienka vegetariánstva a vegánstva.

PROGRAM:

STREDA
13:30 – Prezentácia zúčastnených
14:00 – Predstavenie programu Mládežníckej konferencie
15:00 – Premietanie filmov s ekologickou tematikou:
EKO BOJOVNÍCI: INDONÉZIA, NAJŠPINAVŠIA RIEKA SVETA
Z FARMY NA TANIER
17:00 – Beseda k premietaným filmom
17:50 – Evalvácia dňa
18:00 – Ukončenie programu prvého dňa

ŠTVRTOK
13:30 – Prezentácia zúčastnených
14:00 – Premietanie filmov na tematiku svetového módneho priemyslu a
upcyclingu:
5 ŠOKUJÚCICH PRÁVD, KTORÉ PRED ĽUĎMI TAJÍ MÓDNY
PRIEMYSEL
15:00 – Beseda na tematiku svetového módneho priemyslu a  upcyclingu
15:30 – Prestávka
15:45 – Premietanie filmov na tematiku separáciu a recykláciu odpadu
16:30 – Beseda k premietaným filmom
17:00 – Premietanie filmov na tematiku myšlienky vegetariánstva a vegánstva v záujme ochrany planéty
17:50 – Evalvácia dňa
18:00 – Ukončenie programu druhého dňa                                                    

PIATOK
13:30 – Prezentácia zúčastnených
14:00 – Aktivity v skupinách o preberaných témach konferencie
17:00 – Evalvácia dňa a vyhodnotenie konferencie
18:00 – Ukončenie konferencie


Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.