So zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 6.10.2020 navždy opustil zakladateľ DO FÉNIX, pán doc. PhDr. Ľudovít Lupták CSc. Česť jeho pamiatke.