Všetci chceme, aby naše deti veľa čítali. Vieme, že knihy sú pre ne všeobecne prospešné od útleho veku až do dospelosti. Čítaním si rozvíjajú jazykové a kognitívne zručnosti, budujú slovnú zásobu, motiváciu, pamäť. Čítanie kníh vytvára silný základ pre ich úspech v škole, od prvého ročníka až po univerzitu.

Ak chceme, aby si deti čítali rady a často, musíme im na to vytvoriť aj vhodné prostredie. Ak vytvoríme deťom malý kútik špeciálne na čítanie, dávame čítaniu rovnakú dôležitosť ako hraniu, spaniu, učeniu či jedeniu. Netreba pritom veľa. Stačí kút v detskej izbe, na chodbe, v obývačke, v škole. Pár poličiek, kresielko, vak, dobré osvetlenie.

Už počas letných prázdnin sa v našich hlavách zrodil nápad vybudovať si v triede čitateľský kútik – priestor, v ktorom si deti oddýchnu a budú tráviť príjemné chvíle s dobrou knižkou v ruke.
Tento nápad by sa nepodarilo zrealizovať nebyť Vás, dobrých ľudí, ktorí ste priložili ruku k dielu.
Špeciálna vďaka patrí Detskej organizácii Fénix Lučivná, za zapožičanie šiestich krásnych farebných sedacích vakov, ktoré priestor oživili a dotvorili. Od októbra sa tam s deťmi stretávajú aj na čitateľskom krúžku.