Do Parti projektu sa zapojila aj DO Fénix Košice. Ako to tam prebieha sa môžete dočítať v ich príbehu.

Viete, čo znamená slovo PARTICIPÁCIA? 

Naše ambasádorky zo Základnej organizácie Košice a zároveň naše úžasné žiačky deviatačky Lívia Spišáková a Michaela Némová Vám to s radosťou a bez zaváhania vysvetlia.  Dievčatá sa online vyškolili a PARTI PROJEKT sa mohol rozbehnúť.  Projekt je zameraný na participáciu detí, mladých ľudí a spoznanie paricipatívneho rozpočtu. Cieľom je naučiť a zapojiť deti do aktívnej spolupráce a participácii na spoločne stanovenom projekte a jeho cieľoch. Spoločnou analýzou problémov a zostavením návrhov riešenia ich situácie, ktorú by chceli riešiť sa spoločne dopracujú k jej úspešnému  vyriešeniu. Pomáha im v tom participatívny rozpočet vo výške 300€, ktorý získala DO Fénix Košice, môžu ho použiť na realizáciu víťazného projektu. Všetko však má svoj postup.

Keďže deviataci sú už takmer na konci svojej cesty v našom kolektíve, cítia, že svoje skúsenosti je potrebné odovzdať mladším. A práve preto, naše ambasádorky vysvetlili svojim mladším kamarátom piatakom, čo znamená slovo participácia a prizvali ich k spolupráci a hľadaniu návrhov, ako by si mohli zlepšiť život v priestoroch, kde naša ZO pôsobí. Spoločné hľadanie návrhov a zostavovanie projektov zrealizovali spolu v našej novej obývačke a veru brainstormingu sa nikto nebránil. Naši piataci prišli s úžasnými nápadmi: čistič vzduchu, altánok, podušky na stoličky, detské ihrisko, hojdačky, či bazén by si všetci želali. Verejná diskusia prebiehala v dobrej a tvorivej nálade. Po technickej, finančnej a organizačnej analýze nakoniec do ďalšieho výberového kola prešli tri projekty:

  • ACTIVITY OUTDOOR PLACE – PARTY STAN
  • ČITATEĽSKÝ KLUB – TULIVAKY
  • NEDOJEDENÁ DESIATA – Kam s ňou?

Nakoniec sa nám podarilo všetko stihnúť. V pondelok 23.10.2020 prebehlo veľké hlasovanie. Každý z nás teda hlasoval za jeden z týchto projektov. Hlasovanie prebiehalo demokraticky a diskrétne.

Víťazným projektom sa stal  ACTIVITY OUTDOOR PLACE – PARTY STAN!

O úspešnom závere projektu budeme hovoriť až po jeho implementácii. To znamená, že je potrebné projekt aj zrealizovať. Náš nový altánok je už na ceste k nám a tešíme sa a veríme, že si v ňom užijeme naše prvé podujatie a to vianočné tvorivé dielne.

Ďakujeme DO Fénix Košice!

Mgr. Janette Šalachová

PS: pozrite si, ako o PARTI PROJEKTE referujú aj iné Základné organizácie na Slovensku.

https://www.do-fenix.sk/2020/10/parti-projekt-v-plnom-prude/