ČMáme za sebou  časovo najdlhšie Valné zhromaždenie DO FÉNIX, o.z.  v histórii jej fungovania.  Vzhľadom na núdzový stav, ktorý platí na Slovensku od 1. 10. 2020 sa konalo korešpondenčnou formou.

V termíne od 9. do 17. 11. 2020 sa delegáti z jednotlivých základných organizácií vyjadrovali k materiálom, hlasovali a volili nové orgány DO FÉNIX.

17. 11. 2020 bolo prijaté Uznesenie z Valného zhromaždenia DO FÉNIX a tu sú výsledky:

Predsedom DO FÉNIX  sa stal Marek Džalaj z DO FÉNIX Spišská Nová Ves.

Členovia Slovenskej rady Fénixu:  Janette Šalachová, Patrik Reindl, Zuzana Vaverčáková, Mária Maňáková, Ondrej Kokavec Viktor Kopčák, Beáta Kočišová, Miroslava Stropkaiová, Lívia Valent, Darina Deáková,  Soňa Kačíková,  Kristína Jaššová,  Eva Pintérová, Jarmila Gaálová,  Zdenko Rábara,  Michaela Revajová,  Silvia Lišníková.

Zvolená bola Kontrolná komisia DO FÉNIX v zložení: Beáta Šramková, Norbert Škorvaga, Emília Štofiková.

Predsedníčkou KKF sa stala Beáta Šramková.

Delegáti Valného zhromaždenia schválili:

  1. Etický kódex Detskej organizácie FÉNIX, o.z.
  2. Výchovnovzdelávacie programy pre členov DO FÉNIX  – FÉNIXOVO v kocke
  3. Správu o napĺňaní strategického plánu DO FÉNIX za roky 2017-2020
  4. Strategický plán DO FÉNIX na roky 2021 – 2023

Nový predseda DO FÉNIX nám zodpovedal na niekoľko otázok:

Marek, Tvoje profesné zameranie je niekde úplne inde. Ako si sa dostal k DO FÉNIX?

Pred dvanástimi rokmi ma z DO FÉNIX oslovili ohľadom partnerskej spolupráce na detskej konferencii Zdravie na chrbte v Senici. Činnosť detskej organizácie a najmä osobný prístup a nadšenie jej členov na mňa natoľko zapôsobili, že som podporil mnohé ďalšie projekty. Stále viac som sa podujatí zúčastňoval nielen ako hosť, ale aj ako dobrovoľník a člen organizačného tímu. Spoznal som mnoho skvelých pracovníkov s mládežou a dobrovoľníkov. Práve tí ma inšpirovali, aby som sa o prácu s deťmi a mládežou aktívne zaujímal.

Účasť na podujatiach, nazeranie na činnosť  „z vonka“ je  fajn, ale…

Viem čo sa chceš spýtať . J Niekoľko posledných rokov sa zúčastňujem nielen podujatí pre mládež, ale aj otvorených zasadnutí Slovenskej rady Fénixu a ďalších aktivít, ktoré sa venujú formovaniu Detskej organizácie FÉNIX. V rámci tejto aktivity som získal lepší pohľad  na  prácu s mládežou, systému pravidelnej činnosti a bežných problémov detských a mládežníckych organizácií.

Od minulého roka si členom predsedníctva Rady mládeže Slovenska a zastupuješ DO FÉNIX.

Áno, som členom predsedníctva Rady mládeže Slovenska nominovaný Detskou organizáciou Fénix, o.z. a bol som i  členom Slovenskej rady Fénixu. Zúčastnil som sa Monitorovacieho výboru a nadobúdam rozhľad v legislatíve týkajúcej sa práce s mládežou.

Pokiaľ si spomínam, za prácu s mládežou si získal aj niekoľko ocenení.

 Za spoluprácu s DO FÉNIX som získal ocenenie Fénixácky dobrovoľník roka – Veľké srdce a tiež ocenenie Rady mládeže Slovenska MOST 2011 za Partnerstvo roka.

Vráťme sa k funkcii predsedu DO FÉNIX. Čím si presvedčil delegátov že Ťa zvolili za predsedu?

 Po dôkladnom zvážení a opakovaných diskusiách s členmi DO FÉNIX som sa rozhodol kandidovať na pozíciu predsedu Detskej organizácie FÉNIX, o.z.. V rámci svojho podnikania som spolupracoval s viacerými mimovládnymi organizáciami na rôznych projektoch. Ako predseda organizácie by som mohol ponúknuť svoje dlhoročné skúsenosti z privátneho sektora (TOPGAL Slovensko s.r.o.), najmä v oblasti prepájania podnikateľov a mimovládnych organizácii, marketingu, či cielenej komunikácie prostredníctvom sociálnych sieti. Som presvedčený, že skúsenosti nadobudnuté počas aktívnych rokov v privátnom sektore a najmä dlhoročné pôsobenie priamo v Detskej organizácii FÉNIX budú prínosom pre ďalšiu kontinuitu vynikajúco fungujúcich aktivít zo súčasnosti a napĺňanie dlhodobej stratégie organizácie.

Čo nám povieš na záver?

Z môjho doterajšieho pracovného života som získal manažérske schopnosti a skúsenosti avšak hneď prvé stretnutie s členmi Detskej organizácie FÉNIX , o.z. som pocítil spolupatričnosť pri práci s deťmi a mládežou kde som presvedčený, že dokážem využiť aj moje ostatné predpoklady, vedomosti a schopnosti. Ďakujem všetkým za prejavenú dôveru a pokúsim sa nesklamať.