Ocenenie Absolútny Fénixácky dobrovoľník roka sa udeľuje je za dlhodobú, nezištnú a niekedy až celoživotnú obetavú prácu v prospech  našej organizácie. Kto ním bude tento rok?

Kto je vlastne Mirko Zavacký? Predsedníčka ZO Dubnica nad Váhom Sonička Kačíková o ňom povedala toto:

S Mirkom Závackým sa poznáme viac ako desať rokov . O stretnutie v kaviarni som ho požiadala po tom, čo som si v Novodubnických zvestiach prečítala o jeho aktivite v organizácii, ktorú som v tom čase nepoznala. Článok  bol zaujímavý podobne ako Mirkovo rozprávanie o Fénixe. V jeho slovách bolo toľko nadšenia, zanietenia a lásky k práci s deťmi, že som chcela vedieť viac.

Mirko mi postupne krok za krokom trpezlivo vysvetľoval, čo je potrebné urobiť, aby som sa mohla stať spolu s ďalšími Dubničanmi súčasťou tejto krásnej rodiny. Ale bol to len začiatok. Nasledovali spoločne organizované podujatia, turistika, výmena skúseností a priateľská spolupráca.  Neskôr Mirka pracovné povinnosti zaviali do viacerých škôl, ale on nepoľavil vo svojom úsilí. Všade, kam prišiel, dokázal okolo seba osloviť nových vedúcich, získať si dôveru detí i rodičov, neustále organizoval zaujímavé aktivity, lozil s deťmi po horách a dokazoval, že ak sa deťom venujeme a získame si ich dôveru, dokážeme naozaj krásne veci.

Popri tom stíhal byť prospešný aj pre svoje mesto, spoluorganizoval rôzne športové podujatia a šíril dobré meno DO Fénix v širšej komunite Novej Dubnice.  Mirko Závacký je pre mňa v prvom rade kamarát, nadšenec a dobrovoľník v plnom zmysle tohto slova. Verím, že aj vo svojom terajšom pôsobisku zostane aktívny a užitočný, pretože on to ani inak nedokáže.

Sonička sa nemýlila, Mirko aktívnym naozaj  zostal aj  vo Veľkej Lomnici. Jeho prácu si všimli všetci a preto najvzácnejšie ocenenie v roku 2020 Absolút Fénixácky Dobrovoľnk Roka  odovzdávame práve jemu.

Krátku videovizitku si môžete pozrieť TU.