Rok 2020 sa nám blíži do finále a aj keď bol náročnejší, podarilo sa nám pár pekných podujatí a projektov. Jeden z dôležitých bol PARTI projekt, kedy sa deti a mladí ľudia zapojili do participácie vo svojom okolí cez vlastné projekty, ktoré boli podporené v participatívnom rozpočte DO FÉNIX.

Druhý ročník PARTI projektu sa uskutočnil tento rok  inak, ako sme  plánovali, no napriek tomu sa podarilo zrealizovať  8 zaujímavých projektov participatívneho rozpočtu  na základných organizáciách, na ktorých aktívne participovali deti a mladí ľudia, dobrovoľníci  z DO FÉNIX.  

Na úvodnom on-line školení sme vyškolili 16 mladých ambasádorov a 8 koordinátorov projektu PARTI. Po tomto školení sa pustili do práce na svojich základných organizáciách, kde prezentovali deťom, mladým ľuďom, dobrovoľníkom, čo je participácia, participatívny rozpočet a, ako môžu spolurozhodovať o tom, čo sa bude v ich okolí realizovať, aký projekt by sa im páčil, ako zmeniť veci na ich základných organizáciách. Deti a mladí ľudia spoločne navrhovali vlastné  projekty, robili kampane na získanie podpory pre svoj projekt, hlasovali a nakoniec rozhodli o víťazných projektoch.

Na záverečnom on-line ZOOM stretnutí nám predstavili, ako u nich vyzeral participatívny rozpočet, čo sa im podarilo a predstavili aj víťazné projekty.

V rámci participatívneho rozpočtu sa zrealizovali tieto projekty:

 

DO FÉNIX Handlová: Game tables a bylinková záhrada

DO FÉNIX Humenné: Miestnosť plná nápadov

DO FÉNIX Košice:  OUTDOOR ACTIVITY PLACE

DO FÉNIX Košická Belá: Oddychový kútik v klubovni pre členov Fénixu.

DO FÉNIX Levice: Oddychový kútik- debatný priestor pre členov

DO FÉNIX Sládkovičovo- Školská:  Čitateľský kútik

DO FÉNIX Stará Turá: Chill Zone

DO FÉNIX Spišská Nová Ves:  ľudové tradície a zvyky vo Fénixe

Tu by sme sa s Vami chceli podeliť o naše úspechy.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili!