Najaktívnejšie Základné organizácie si na základe dosiahnutých výsledkov odnášajú titul Bronzová, Strieborná a Zlatá základná organizácia.

V DO FÉNIX Levoča  sú dve šikovne dobrovoľníčky Zuzka Dovalová a Beátka Kočišová, ktoré spoločným dielom vedú Základnú organizáciu na ulici Francisciho. Ich práca je ocenená titulom Fénixácky dobrovoľník roka a plaketou Bronzová Základná organizácia.

Keď započujete  čo i len  názov podujatia tejto Základnej organizácie,  máte chuť rozbehnúť sa a ísť. Fotografie  z podujatí hovoria , že nie ste sami, že veľa detí a dospelých sa zapojilo do akcií: Hľadáme svoje korene, Jesenné čarovanie, Starým rodičom z lásky, Potulky po Dreveníku, Po stopách dávnej minulosti a mnohých ďalších.

Venujú sa všetkému, čo vám hrdlo ráči a ľudové tradície sú tiež ich doménou. Ich práca je ocenená titulom Fénixácky dobrovoľník roka a plaketou  Bronzová základná organizácia.

Pozrite si krátku videovizitku o ich pestrej činnosti TU.