Ocenenie Krištáľové krídlo sa priznáva za zásluhy – za prácu a významnú pomoc pri rozvoji DO Fénix. Udeľuje sa členom DO FÉNIX starším ako 26 rokov.

Mária je pilier v ZO Handlová a je skutočnou osobnosťou a prínosom. S nadšením ide do každej výzvy, podujatia, súťaže a svojim elánom „nakazí“ všetkých členov, ako deti tak aj dospelých. Je s ňou radosť pracovať. Je tvorivá, vždy ochotná pomôcť a má zásluhu na väčšine úspechov, ktoré dosiahla ZO Handlová.

Majka, je v handlovskom Fénixe známa ako „mami“ . Keď tu poviete slovo „fénix“ väčšine sa v podvedomí vybaví jej usmievavá tvár a nápomocné ruky. Stojí za každou generáciou úspešných detí, ktoré jej prešli rukami. Učí ich zodpovednosti, zápalu pre prácu, profesionalite a spravodlivosti. Pomáha im byť lepšími ľuďmi, a zaslúžene je ich veľkým vzorom. Ak práve nie je zahrabaná faktúrami, vyúčtovaniami a papiermi nášho Fénixu nachádza sa na každom podujatí. Kto ju pozná vie, že je úžasná a preto ju u nás vyše 200 detí oslovuje „profesionálnym titulom“ – MAMI.

Ocenenie Krištáľové krídlo a titul Fénixácky dobrovoľník roka 2020 získava Mária Maňáková staršia.

Tak MAMI , kde bude uložená plaketa Fénixácky dobrovoľník roka s diplomom Krištáľové krídlo?

Pozrite si príbeh Majky v krátkej videovizitke TU.