Na správnej ceste je ten základný kolektív, tá Základná organizácia, ktorá pravidelne a systematicky pracuje, má dobré nápady a jeho prácu si všimli aj ostatní.

Písal sa marec 2020 a zo všetkých strán  sa na nás valilo slovo KORONA.  Činnosť základných kolektívov sme museli zastaviť a tak Ústredie začalo  vymýšľať rôzne aktivity online, ktoré by zaujali.

Vedúce v Rožňave zmobilizovali deti a tak sa začali prihlasovať do všetkých aktivít ako napríklad – Zdravie nie je klišé, Radšej potrební ako spotrební, Som doma a som aktívny. Deti posielali svoje práce a tak povzbudil aj ďalších kamarátov z celého Slovenska.

ZO Rožňava zorganizovala  v spolupráci so ZŠ Letnú školu školičku. Bol to projekt, ktorého  ambíciou bolo aspoň čiastočne dovzdelávať deti, ktoré sa nemohli z rôznych objektívnych príčin vzdelávať v čase online výučby, ktorá sa uskutočňovala z dôvodu pandémie COVID 19. Prostredníctvom tohto projektu sa deti nie len vzdelávali, ale mali  zároveň zabezpečený sociálny kontakt. Takéto „školičky“ zorganizovali v Rožňave hneď dve.

Pozrite si činnosť ZO Rožňava v krátkej videovizitke TU.