Základná organizácia Spišská Nová Ves bola v roku 2019 natoľko aktívna, že získala titul Strieborná základná organizácia.

Deti sa tu venujú hlavne športu, ale nie je im cudzia ani participácia, dobrovoľníctvo, ľudové tradície. Organizujú kempy, tábory, vymýšľajú rôzne pobytové a vzdelávacie podujatie.

Čo si predstavíte pod pojmami Nehľadáme sa!, Vianočné pečenie medovníkov, Vianočné trhy, Strom želaní, Cesta rozprávkovým lesom, Hry so šatkami…. Ja osobne veľa šťastných detí a množstvo hodín dobrovoľníckej práce. V ich klubovni si určite nájde miesto plaketa Fénixácky dobrovoľník roka 2020 a diplom Strieborná základná organizácia.

Pozrite si video z ich činnosti TU.