Ocenenie Zlaté krídlo sa priznáva za zásluhy – za prácu a významnú pomoc pri rozvoji DO Fénix. Udeľuje sa členom DO ÉNIX starším ako 26 rokov.

Zlatá je i predsedníčka DO Fénix Handlová Beátka Deliová. Prečo zlatá? Lebo jej dnes odovzdáme ocenenie Zlaté krídlo.

Beátka sa spolupodieľa a zúčastňuje sa všetkých aktivít, ktoré spoločne organizujú členovia, dobrovoľníci, deti aj dospelí, skratka Fénixáci v Handlovej. Pri organizovaní podujatí aktívne prispieva svojimi nápadmi, vedomosťami a zručnosťami. Jej tvorivé nápady využívajú všetci. Miluje jazykolamy , rada píše scenáre a s deťmi nacvičuje rôzne scénky. Každoročne pripravuje zaujímavé úlohy pre deti vo fénixáckom letnom putovaní. U detí a vedúcich je obľúbená svojou veselou povahou a spravodlivým prístupom.

Pozrite si príbeh Beátky v krátkej videovizitke TU.