Európsky dialóg s mládežou je projekt organizovaný Európskou úniou, ktorý u nás koordinuje Rada mládeže Slovenska. EDM dáva možnosť mladým ľuďom vyjadriť ich názor a participovať na dianí v spoločnosti. Do jeho prebiehajúceho VIII. cyklu sme sa zapojili aj my. „Priestor a participácia pre všetkých“ bola téma, ktorej sme sa venovali počas dvoch zorganizovaných konzultácií. V jednej offline a v druhej online diskusii sme sa rozprávali o politike, ľudských právach a možnosti mladých zúčastňovať sa rozhodovacích procesov.

Offline diskusia prebehla v Starej Turej za účasti piatich mladých a facilitátora. Bohužiaľ, epidemiologická situácia nám nedovolila usporiadať diskusiu vo väčšom počte. Aj tak ale počas dvoch hodín nebolo ticho a všetci odchádzali s pocitom veľmi produktívne stráveného popoludnia.

Ďalšiu diskusiu sme zorganizovali medzi sviatkami online – prostredníctvom aplikácie ZOOM. Zúčastnilo sa jej 12 mladých z rôznych ZO z celého Slovenska. Táto diskusia bola naozaj veľmi plodná a odznelo na nej niekoľko zaujímavých nápadov a podnetných postrehov. Okrem mladších fénixákov sa jej zúčastnilo aj niekoľko vysokoškolákov a tak vznikol priestor na porovnávanie odlišných názorov.

Európsky dialóg s mládežou bol skvelou príležitosťou na vyjadrenie svojich názorov a možných riešení. Okrem iného sme diskutovali aj o súčasnom dianí v spoločnosti, v ktorej žijeme. Všetci účastníci boli spokojní a vďační za to, že počas tejto náročnej doby dostali možnosť komunikovať a diskutovať. Za príležitosť byť súčasťou EDM ďakujeme Rade mládeže Slovenska.