Členovia DO FÉNIX pomáhajú

Ako už viete od od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľov na Slovensku, ktoré bude prvý raz prebiehať elektronicky na stránke scitanie.sk

Prečo sa sčítanie obyvateľov robi?
Prečo je to dôležité?
Akou formou sa uskutoční?
Čo ak sa rodičia, starí rodičia či blízki nekamáratia s počítačom?
Tieto otázky si položil takmer každý jeden z nás.
Nezúfaj, členovia DO FÉNIX ti radi pomôžu.
Napíš nám na terka@do-fenix.sk

Sčítava sa každý obyvateľ, ktorý má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt. Sčítanie sa uskutoční elektronicky na stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021

Cieľom sčítania obyvateľov je získať údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.