Srdcom DO FÉNIX sú dobrovoľníci a dobrovoľníčky po celom Slovensku, ktorí svoj čas venujú práci s mládežou. Snahou je vytvárať im podmienky a prostredie pre ich prácu, oceňovať ich nápady, zručnosti, ktoré majú a umožňovať im zlepšovať ďalej svoje kompetencie pre ich osobný aj profesný rast.  

Detská organizácia Fénix získala značku kvality „ S DOBROVOĽNÍKMI A DOBROVOĽNÍCKAMI  to vieme!“

Značku kvality organizácii udelila  Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií: https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/aktivity/znacka-kvality

No tu naša snaha nekončí! Tu naša práca s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami začína. Je našim cieľom  podporovať  dobrovoľníkov, vytvárať dobrovoľnícke príležitosti, zlepšovať manažment,  umožňovať im vzdelávať sa, upriamiť pozornosť na benefity dobrovoľníckej  práce, motivovať mladých ľudí k dobrovoľníckym aktivitám, ktoré môžu byť štartom pre ich profesionálne aktivity v budúcnosti.

Značkou kvality by sme chceli ohodnotiť aj naše základné organizácie.  Základné organizácie, ktoré majú záujem používať značku kvality sa môžu prihlásiť na: terka@do-fenix.sk

Dobrovľníci, ktorí získajú v DO FÉNIX zručnosti počas svojej práce, si ich môžu nechať potvdiť a získať certifikát na základe nášho dobrovoľníckeho programu a kritérií.