Z dôvodu aktuálnej situácie a nariadenia povinného home office budú aj zamestnanci Ústredia DO FÉNIX dočasne pracovať mimo kancelárie.

Fungovanie Ústredia pokračuje naďalej, no zamestnanci od 8.2.2021 pracujú z domu. 

Zastihnete nás na našich emailových adresách, alebo na našom služobnom telefóne: 0918 486 034