Pri príležitosti 30. výročia založenia DO FÉNIX budeme lámať rekordy. Pokúsime sa prekonať všetky rekordy v našej
Fénixáckej knihe rekordov.

Ústredie postupne zverejní na stránke DO FÉNIX zrealizované rekordy a prihlasovanie na ich prekonanie bude prostredníctvom google formulára TU.

Uvítame aj nové nápady a prihlášky v rôznych vekových kategóriách a oblastiach.
Záznam o prekonaní rekordu nám pošli podľa uvedených pravidiel nižšie na: terka@do-fenix.sk

Projekt bude realizovaný v 3 úrovniach:

 1. Rekordy Základných organizácií
  – ZO, ktorá má záujem o zápis do knihy rekordov sa prihlási prostredníctvom formulára vyššie.
  Uvedie:
  – popis rekordu,
  – dátum konania a miesto konania,
  – či ide o nový rekord, alebo o prekonanie starého rekordu.
  Z uskutočneného rekordu pošlite zápis a fotografie na terka@do-fenix.sk
  Zápis bude obsahovať:
  – popis rekordu,
  – dátum konania a miesto konania rekordu,
  – či ide o nový rekord, alebo o prekonanie starého rekordu.
  Po schválení organizačným štábom osláv 30. výročia založenia DO FÉNIX bude rekord zaznamenaný v knihe rekordov a zverejnený na stránke DO FÉNIX.

2. Rekordy na celoslovenských podujatiach
Rekordy bude možné realizovať aj na celoslovenských podujatiach. Postup je identický ako pri zapojení sa Základných organizácií.
– ZO, ktorá má záujem o zápis do knihy rekordov sa prihlási prostredníctvom formulára vyššie.
Uvedie:
– popis rekordu,
– dátum konania a miesto konania,
– či ide o nový rekord, alebo o prekonanie starého rekordu.
Z uskutočneného rekordu pošlite zápis a fotografie na terka@do-fenix.sk
Zápis bude obsahovať:
– popis rekordu,
– dátum konania a miesto konania rekordu,
– či ide o nový rekord, alebo o prekonanie starého rekordu.
Po schválení organizačným štábom osláv 30. výročia založenia DO FÉNIX bude rekord zaznamenaný v knihe rekordov a zverejnený na stránke DO FÉNIX.

3. Rekordy jednotlivcov, členov DO FÉNIX
Prihlásiť sa môžete cez formulár vyššie.
Jednotlivci sa môžu prihlásiť v kategóriách:
– Šport
– Kreativita
Podmienka pre zápis jednotlivca do knihy rekordov je zaslanie krátkeho opisu, fotografie, ale aj videa z uskutočnenia rekordu.
Uskutočnenie rekordu musí potvrdiť dospelá osoba – rodič, predseda ZO, vedúci ZK.
Záznam o prekonaní rekordu nám pošli podľa vyššie uvedených pravidiel na: terka@do-fenix.sk