Patrila medzi zakladateľov DO FÉNIX a bola jej súčasťou dlhé roky.


1.2.2021 nás navždy opustila Mgr. Zdenka Cigánková, bývalá predsedníčka DO FÉNIX Senica, neskôr predsedníčka a štatutár
Detskej organizácie ZÁHORÁCKY FÉNIX.

Venujte jej prosím tichú spomienku