So zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku nedožitých 72 rokov nás dňa 2.3.2021 navždy opustil pán Mgr. Pavol Macura, ktorý stál pri zrode DO FÉNIX a zostal jej súčasťou. Svoj život zasvätil práci s deťmi a mládežou.