Stali sme sa signatármi výzvy “Dajme prednosť školám”

Vo výzve, ktorú podporila aj Prezidentka SR Zuzana Čaputová žiadame, aby pri uvoľňovaní opatrení dostali jednoznačnú prednosť školy.

Prezenčná výučba na základných, stredných ale aj vysokých školách je prerušená extrémne dlhý čas, čo má veľký dopad na vzdelanie, prax a psychické zdravie detí.

Detí sa po návrate do škôl budú musieť rozdeliť do skupín podľa toho, ktoré sú lepšie pripravené a tie, ktoré sa vôbec neučili.

Prečítajte si viac v článku od Ivety Radičovej, ktorá poukazuje na neúnosnú situáciu v našom školstve TU.