V rámci celoeurópskeho projektu Európsky dialóg s mládežou (EDM), ktorý ste v minulosti poznali pod názvom Štruktúrovaný dialóg sa realizuje prieskum, v ktorom zisťujeme názory mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Otázky dotazníka kopírujú tému aktuálneho VIII. cyklu EDM „Priestor a participácia pre všetkých“. Dotazník môžete vyplniť  TU. Dotazník je možné vyplniť aj v SJ – stačí prepnúť jazyk v pravom hornom rohu.
Vyzbierané názory mladých ľudí naprieč celou Európou následne spracujú odborníci a Európska komisia na základe týchto názorov zostaví „odporúčania“ pre členské štáty EÚ. Tieto odporúčania by mali naši politici následne zavádzať do praxe.