V pondelok 26.4.2021 sme spustili prvú on-line časť medzinárodného školenia pre pracovníkov s mládežou a dobrovoľníkov, s názvom Radšej potrební ako spotrební.  Projekt je podporený v programe Erasmus+

Do projektu sú zapojení účastníci z DO FÉNIX a z partnerských organizácií z Českej republiky Stročeská krajská organizace Pionýra a zo Srbska škola Petra Kuzmjaka v Ruskom Keresúre

Prvé dva dni patrili predstaveniu projektu, programu Erasmus+,  zoznámeniu, očakávaniam, úvodným aktivitám a neformálnemu vzdelávaniu. Pokračovať budeme globálnym vzdelávaním, živou knižnicou, EKO burzou.

Projekt sa zameriava na životné prostredie, vedenie k trvalo udržateľnému rozvoju a rozšírenie kompetencií v globálnych témach.

Cieľom školenia je:

  • Viesť a vzdelávať mladých ľudí v oblasti ekológie, udržateľného rozvoja a podnecovať ich záujem o environmentálne problémy.
  • Zvýšiť kompetencie a informovanosť lídrov v oblasti ekológie, zerowaste, greenwashingu, udržateľnosti v bežnom živote.
  • Spoznať a vyskúšať si hry a aktivity zamerané na ekológiu, kreatívnu činnosť, tvorbu z odpadového materiálu, upcykláciu.
  • Vyskúšať si a používať neformálne vzdelávanie; zdieľať znalosti o neformálnom vzdelávaní a vybrané metódy neformálneho vzdelávania.