Mestečko Ľahostajnoce sa s Vašou pomocou postupne mení na krásny priestor, obyvatelia mesta sa začali o svoje okolie viac zaujímať.  Máme pred sebou poslednú 3. etapu, ktorá sa zameriava  na naše okolie. Čakajú Vás úlohy v prírode, skrášlite svoj priestor, budete tvoriť z odpadového materiálu. Úlohy môžete plniť v menších skupinkách, jednotlivo a nezabudnite zapojiť aj rodičov, súrodencov.  Tretia etapa potrá od 16.5 do 20.7 Svoje výstupy nám posielajte do 25.7.

Prajeme Vám veľa úspechov!

 

Úlohy podľa vekových kategórii:

3e-1vk Etapová hra budúcnosť

3e-2vk Etapová hra budúcnosť

3e-3vk Etapová hra budúcnosť