Minulý týždeň nás pán Ivan Hromada Vedúci oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sprevádzal webinárom na tému „Obchodovanie s ľuďmi.“

Webinár bol zameraný na posilnenie informovanosti pracovníkov s mládežou v tejto problematike a možnostiach účinnej prevencie a  spolupráce pri riešení a týchto javov v rámci svojej pôsobnosti v práci s mládežou, na školách a školských zariadeniach.

 

Pýtate sa ako sa môže niekomu stať, že bude obeťou práve obchodovania s ľuďmi? Pozrite si skutočný príbeh zaznamenaný na videu TUTU.

Môžete si tiež stiahnúť brožuru, v ktorej nájdete potrebné informácie o obchodovaní s ľuďmi TU, alebo Každý sa môže stať otrokom, Pomoc obetiam domáceho násilia a a poslednou je Odškodnenie obetí násilných trestných činov.