S mesiacom máj prichádza aj nová tretia časť projektu AJ MOJA STARKÁ SA DÁ ZAOČKOVAŤ.
Ako je už pre našich súťažiacich zvykom, prinášame im úlohy na medzigeneračné vzdelávanie.
S nami si môžu zaspomínať, naučiť sa niečo nové, stráviť spolu čas v kuchyni, zahrať si nejakú hru a
dokonca si v každej časti nájdu zaujímavý fakt o očkovaní.

Čo je však na tomto projekte najlepšie?
Je to projekt písaný vnučkou v spolupráci s jej babičkou, takže tieto úlohy idú priamo “zo zdroja” :) .
Okrem množsta zábavy môžete postrehnúť vedľajšie účiknky ako získanie nových vedomostí,
upevnenie vzťahu medzi vnúčaťom a babičkou/dedkom, rýchlejšie plynúci a zmysluplne strávený
čas a po vyplnení úloh možno aj príjemná únava.

Aby to stálo za to, nezabudnite nám poslať fotografie, videá či správu o tom, ako sa vám darí na sutaze@do-fenix.sk

Možnosť „Spýtajte sa odborníkov“  môžete využiť ešte pár dní do 15.5.2021

Aj moja starká sa dá zaočkovať3 (1)