V sobotu 5. júna sme oslávili Svetový deň životného prostredia.

Detská organizácia FÉNIX sa zapojila do osláv Dňa životného prostredia (#WorldEnvironmentDay), ktorú v rámci projektu #ResistTheGlobalClimateDivide organizovala naša partnerská organizácia @IFM-SEI s podporou Európskeho mládežníckeho fóra a Rady Európy.

Oslavy prebiehali v našich Základných organizáciách. Najprv sa naši členovia oboznámili s problematikou odpadu a prečo je dôležité recyklovať. Po diskusií  sa rozhodli spraviť niečo pre ich okolie a zbierali odpad, ktorý vyhodili nezodpovední ľudia. Po zbere nasledovala kreatívna aktivita, kde účastníci spracovali svoje zážitky a nové informácie, ktoré sa počas osláv naučili.

Oslavy Dňa životného prostredia prebiehali aj takto:

On Sunday 5th we were celebrate the World Environment Day

Children organisation FENIX participated on the #WorldEnvironmentDay celebrations, which was organized as a part of the #ResistTheGlobalClimateDivide project, organized by our partner organisation @IFM-SEI with the support of European Youth Forum and the Council of Europe.

Celebration took place in our Regional Units throughout whole Slovakia. At the beginning our members learned and discussed about rubbish and why is important to recycle. After the discussion they helped to improve their environment and collected the rubbish, which were thrown away by irresponsible people. After that, participants processed their newly gained information and experiences by creative way.

You can see some pictures from the celebration below: