V priebehu ďalšieho dňa Letnej školy školičky v Krásnohorskom Podhradí zistili, že ich blízke okolie je naozaj veľmi inšpiratívne a plné nevšedných krás a zaujímavostí. V malebnej dedine Lúčka je ukrytý husitský kostolík, ktorý má 700 až 800 rokov. Jeho areál využili na opakovanie učiva matematiky a dejepisu. Úlohou detí bolo prakticky zmerať obvod hlavnej lode kostola a vypočítať jej obsah.  Využili pri tom aj poznatky o premenách jednotiek dĺžky. Okrem toho kreslili pôdorys, odhadovali vzdialenosť, ktorú si overovali krokovaním. V pracovnom liste sa dočítali mnohé zaujímavosti o histórii tohto miesta. Počas  cesty domov sa zastavili pri štôlni Dionýz v Drnave, kde pozorovali vzorky železných rúd, ktoré sa tu v minulosti ťažili. Ďalšie úlohy  z matematiky riešili už v škole. Bol to deň plný zážitkov aj vedomostí, ktorý za to určite stál.