Konečne sa dočkali! Brány Letnej školy, školičky v Krásnohorskom Podhradí sa včera otvorili, a nuda to určite nebola. Počas celého dňa sa fénixáci  venovali vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť. Pracovali s mapou a získavali nové informácie o kultúrnych pamiatkach obce. Okolo kostola síce prechádzajú každodenne, ale do dnešného dňa niektorí ani nevedeli, že prvé spomienky o ňom majú už takmer 700 rokov. Hrad je známy široko ďaleko, ale včera pozorovali aj Obrazáreň Andrássyovcov a Mauzóleum. Na záver si vedomosti preverili pri riešení úloh a tajničky v pracovnom liste. V ríši kráľa Dalibora  budovali tímovosť a spoluprácu. Však posúďte, aké krásne tričká spolu vytvorili.