Budúci mladí vedúci majú za sebou prvé dni vzdelávania. Zavítali do Modry s cieľom  pracovať s deťmi, získať nové informácie, vyskúšať si nové vzdelávacie aktivity. Mladí ľudia prišli s očakávaniami, obavami, motiváciou a hlavne s odhodlaním.  Pod vedením lektorského tímu ( Miška, Katka, Vladka a Paťo)  získavajú  informácie o psychológii, pedagogike, o práci s detským kolektívom, komunikácii, neformálnom vzdelávaní, hrách, prvej pomoci a bezpečnosti pri práci s detským kolektívom.

V závere na nich čaká kvíz a praktická úloha, kde predvedú, čo vedia, aké informácie a zručnosti si osvojili. Už čoskoro Vám predstavíme nových mladých vedúcich a držiteľov certifikátov akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.