Na začiatku išli do neznáma, mali očakávania, obavy a chuť pracovať s deťmi.

Od 5-9.júla 2021 sa konalo  akreditované vzdelávanie Mladý vedúci. Na chate Zoška v Modre sa stretlo 16 mladých ľudí, ktorí mali na začiatku odhodlanie a motiváciu získavať nové informácie a zručnosti. Počas vzdelávania sa dozvedeli o práci s detským kolektívom, neformálnom vzdelávaní, získali základy z pedagogiky, psychológie, BOZP, vyskúšali si hry, prvú pomoc, dozvedeli sa, ako pracovať s detským kolektívom v tábore a ako naplánovať podujatie.  V závere ich čakal kvíz a vyhodnotenie.

Pribudlo nám do našich radov 16  šikovných mladých vedúcich, ktorým blahoželáme a tešíme sa na nich v táboroch, na celoslovenských podujatiach a pri aktivitách základných organizácií.