Ako určite viete od 15.6.-15.7.2021 ste mali možnosť zapojiť sa do prvého grantového kola, v ktorom ste mali možnosť získať finančné prostriedky na realizáciu projektu v Základnej organizácií. Prvé grantové kolo sme vyhodnotili a prinášame vám zoznam základných organizácií, ktoré sa zapojili a získali finančné prostriedky vo výške viac ako 7000€ na realizáciu svojich projektov.