V posledný augustový týždeň sa v Poprade pod vedením našich lektoriek Michaely Revajovej a Janette Šalachovej uskutočnilo Akreditované vzdelávanie „Úspešne pri práci s detským kolektívom“ modulová časť „Vedúci detského kolektívu“. Vzdelávací program je určený mládežníckym vedúcim, budúcim lídrom a pracovníkom s mládežou vo veku 18 a viac rokov, ktorí majú záujem a motiváciu získavať nové alebo rozširovať už získané kompetencie z oblasti práce s detským kolektívom. Školenia sa zúčastnilo 15 fénixákov zo ZO Košice ktorí sa počas víkendu vzdelávali v oblasti využívania neformálneho vzdelávania, hier, komunikácie, práce s informáciami a psychológie v oblasti práce s detským kolektívom. Na záver účastníkov čakal kvíz a realizácia praktickej úlohy na základe získaných informácii.

Účastníkom k úspešnému absolvovaniu kurzu blahoželáme, a tešíme sa na nich na ďalších fénixáckych akciách.