V pondelok 2. augusta sa v Penzióne Ústie na Orave sa postupne z celého Slovenska zišlo 25 účastníkov projektu našej DO Fénix pod názvom Budujeme vzťahy. V priebehu 6 dní spoločne spoznávať krásy tohto kúska Slovenska a venovali sa projektovým aktivitám. V pondelok večer sa zoznamovali, komunikovali a navzájom spoznávali svoje silné i slabé stránky. Dozvedeli sa viac o činnosti iných základných kolektívov, vymieňali si skúsenosti i príklady dobrej praxe. V utorok sa v skupinách plavili loďou po Oravskej priehrade, venovali sa turistike či poznávaniu krás a zaujímavostí regiónu Orava. Večer sa k slovu dostali Ivan Hromada a Janette Šalachová. Ivan si pripravil krátku prezentáciu o projekte Erasmus + a to, či každý pozorne počúval, si overil krátkym kvízom. Janette tiež začínala kvízom o zdravom životnom štýle a v téme pokračovala mnohými užitočnými informáciami a workshopom, počas ktorého sa účastníci naučili vyrábať balzam na pery. Prezentovala i projekt ZO Košice a Dubnice nad Váhom. Projekt pokračuje a už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé aktivity a správy.