Mestečko Ľahostajnovce sa s vašou pomocou podľa výstupov zmenilo na krásny priestor a obyvatelia mesta sa začali o svoje okolie viac zaujímať.

Všetkým ďakujeme, že ste sa zapojili do etapovej hry BUDÚCNOSŤ a s plným nasadením ste riešili úlohy v jednotlivých etapách. Sme vám za to nesmierne vďační, že ste aj v takých ťažkých podmienkach zvládli úlohy a pomohli ste tak deťom a ich rodičom zmysluplnou činnosťou vyplniť voľný čas detí a odtrhli ste ich od počítačov.

Ako to už v etapových hrách a súťažiach býva, niekomu sa darilo viac, inému menej. Hodnotiaca komisia v zložení Jožko Talarovič, Ľubka Talarovičová, Miška Revajová, Milka Štofíková, Darinka Deáková sa zišla v Snine a vyhodnotila výstupy, ktoré ste nám po každej etape posielali.

Vyhodnotenie je na konci a máme víťazov, ktorým sme poslali diplomy, balíčky upomienkových predmetov a umiestneným posielame na účet finančnú odmenu na realizá:ciu výletu v svojom regióne.

Našimi víťazmi sú:

I.Kategória

  1. Miesto : Banská Bystrica
  2. Miesto: Košice
  3. Miesto: Košická Belá

II.Kategória

  1. Miesto: Handlová
  2. Miesto: Košice
  3. Miesto : Galanta

III.Kategória

  1. Miesto: Handlová, Stará Turá
  2. Miesto – neudelené
  3. Miesto – Krásnohorské Podhradie

 

Poďakovanie za účasť v Etapovej hre Budúcnosť:

Trnovec nad Váhom

Dubnica nad Váhom

Krásno nad Kysucou