V sobotu 2. októbra sa v Park Hoteli Čingov v Slovenskom raji oslavovalo. Pri príležitosti 30. výročia založenia Detskej organizácie FÉNIX sa stretla zhruba šesťdesiatka hostí, ktorí spoločne oslávili toto významné jubileum. Záštitu nad podujatím „30 rokov s nami“ prevzal primátor mesta Spišská Nová Ves, pán Ing. Pavol Bečarik. Okrem neho sme radi, že naše pozvanie prijali aj ďalší významní hostia, ako napríklad riaditelia škôl či predsedovia partnerských organizácií z Česka a Poľska.

Program odštartoval o 17:00 moderátor večera Patrik Herman a príhovorom hostí privítal predseda DO FÉNIX Marek Džalaj. Celý večer sa niesol v duchu spomínania na to najlepšie, čo sa za 30 rokov fungovania podarilo, aké aktivity sa zorganizovali a koľko skvelých zážitkov naši členovia vďaka Fénixu majú. Naši mladí si pre nás pripravili video „Noc v archíve“, v ktorom nás previedli históriou organizácie od jej vzniku až po súčasnosť. Súčasťou programu bola aj živá diskusia s niekoľkými generáciami fénixákov zo Spišskej Novej Vsi. Na otázky odpovedala mladá vedúca Zorka Frankovičová, aktívna dobrovoľníčka Anička Krištofčová, predsedníčka ZO Miška Revajová a prvý predseda ZO Robert Ludányi. Okrem premietania fotiek, videa a diskusie čakala na hostí aj slávnostná časť programu – udeľovanie pamätných plakiet. Ocenení boli predsedovia, dobrovoľníci, spolupracovníci a podporovatelia, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj organizácie. Po oficiálnej časti prišla aj tá neformálna. Hostia mohli využiť fotobúdku a vytvoriť si tak spomienkové fotografie na tento večer alebo byť súčasťou predkroniky. Predkronika je projekt, ktorý sme rozbehli už na celoslovenskom stretnutí fénixákov na Starej Myjave. Jedná sa o knihu, do ktorej naši členovia môžu zapísať svoje najkrajšie zážitky aj priania do budúcnosti a my k nim pridáme aj ich fotografiu. Sladkým polnočným prekvapením bola skvelá torta od Darinky Deákovej, predsedníčky ZO Kráľová pri Senci. Zábava v sobotu trvala do neskorého večera a my sme veľmi radi, že sme sa po dlhej dobe mohli opäť stretnúť osobne. Užili sme si príjemný večer v spoločnosti našich priateľov a zaspomínali na všetko, čo sme za 30 rokov existencie zažili.

Fénixu do ďalších 30 rokov prajeme veľa šťastia, elánu a úžasných dobrovoľníkov s energiou a chuťou pracovať s deťmi. Pretože práve ich zásluhou sa nám darí úspešne fungovať a neustále tvoriť nové projekty, aktivity a podujatia. Tak ešte raz, všetko najlepšie Fénix!

Celé podujatie sa uskutočnilo za dodržania prísnych protipandemických opatrení, v režime „očkovaní“ a v záujme ochrany zdravia všetkých účastníkov.