V utorok 28. septembra sme na ústredí mali vzácnu návštevu z Košíc. Predsedníčka ZO Košice Západ, Jarka Kopčáková spolu s jej kolegyňou Danielou Husárovou prišli a spoločne sme diskutovali o našej ďalšej spolupráci. Jarka aj Daniela pôsobia v CoHeReNt – Community Health Research Network, ktorý vznikol na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu, Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Spolupráca bude spočívať v príprave, realizácii a hodnotení medzinárodného prieskumu zdravia a so zdravím súvisiaceho správania sa školákov na Slovensku (Health Behaviou in School Aged Children – HBSC 2021/2022).

Detská organizácia FÉNIX sa problematike fyzického aj psychického zdravia detí dlhodobo venuje a obzvlášť počas pretrvávajúcej pandémie to považujeme za skutočne dôležité. Práve tejto téme by sme preto v blízkej budúcnosti chceli vytvoriť ešte väčší priestor. Veríme, že spolupráca s CoHeReNt nám v tom pomôže.