Milí naši dobrovoľníci,

Srdečne vás prosíme o vyplnenie dotazníku o dobrovoľníckej práci. Tento dotazník je určený pre zber údajov v rámci zisťovania motivácie spokojnosti a udržateľnosti dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v organizáciách. Výskum je anonymný a údaje, ktoré v ňom poskytnete budú použité v rámci výskumu, ktorý je súčasťou dizertačnej práce.
Možno dobrovoľníčite aj vo viacerých organizáciách. Pri vypĺňaní sa ale sústreďte na dobrovoľníctvo v DO FÉNIX.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNC776yV6BaodmRWTdL9HdMjhJ3BXVUbnbb5Z_ZTGIxxVNlg/viewform

Ďakujeme!