Milí Fénixáci, máme pre vás umeleckú výzvu! Všetci, ktorí radi kreslia, maľujú a majú kreatívneho ducha sa teraz môžu zapojiť do výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí s podtitulom UMENIE PETROHRADU. 6. ročník súťaže vyhlásila primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková a patronát nad ňou prevzal gubernátor mesta Sankt Peterburg Alexander Dmitrijevič Beglov.

Kto sa môže do súťaže zapojiť? 
žiaci ZŠ, ZUŠ, SŠ, jednotlivci aj kolektívy

V akých vekových kategóriách môžete súťažiť?
I. kat. ZUŠ 6-10 rokov
II. kat. ZUŠ 11-15 rokov
III. kat. ZŠ 1.-4. ročník
IV. kat. ZŠ 5.-7. ročník
V. kat. ZŠ 8.-9. ročník
VI. kat. SŠ

Aké techniky môžete použiť? 
kresba, maľba, perokresba, akvarel, grafika, kombinované techniky, linorez, … (formát maximálne A3)

Ako dielo označiť?
na rubovej strane musí byť meno autora, tel. kontakt na školu alebo rodiča, veková kategória, meno vyučujúceho, adresa školy a pečiatka školy (prípadne adresa a pečiatka ZO), dátum vyhotovenia a názov diela

Kam dielo poslať?
Detská organizácia FÉNIX, o.z.
Račianska 72
831 03 Bratislava

Všetky dôležité informácie, propozície súťaže aj podmienky súťaže nájdete na internetovej stránke mesta Lučenec, tu: https://www.lucenec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=358156&fbclid=IwAR0bBLmZsCTpTDNgzBFz2ajJRtJFkxD7wxlvrZkSvD4AaWwAAh86tB7Wmws  alebo môžete napísať priamo nám na adresu sutaze@do-fenix.sk 

Petrohrad očami detí

Petrohrad očami detí