Rok 2022 bol ustanovený za EURÓPSKY ROK MLÁDEŽE. V rámci každého mesiaca je stanovená téma mesiaca. IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže, bude každý mesiac prispôsobovať podujatia týmto témam. Mesiac február sa nesie v téme digitálnej práce s mládežou a v rámci nej prebehnú až tri webináre. Dnes si vás dovoľujeme pozvať na prvý z nich.

Webinár je nazvaný „Online nástroje v práci s mládežou“ a je rozdelený do dvoch častí. V prvej časti budú predstavené nástroje Canva, Miro, Kahoot, Trelo, Jamboard, Forms a iné kolaboratívne nástroje, ktoré určite využijete pri vašej práci.

I. časť sa bude konať 15.2.2022 – v čase od 17:00 do 19:00 cez ZOOM
II. časť sa bude konať 16.2.2022 – v čase od 17:00 do 19:00 cez ZOOM

Prihlasovať sa môžete na uvedenom linku. Prihláška je spoločná pre obe časti – https://forms.office.com/r/2UuZJV24mD