Vojnový konflikt na Ukrajine zasiahol celú našu spoločnosť. Neistotu, strach a obavy prežívajú nielen dospelí, ale aj deti a mladí ľudia. Súčasná situácia sa dotýka každého jedného z nás, no dobro najmladších je pre nás, ako pre detskú organizáciu prvoradé.

Dovoľujeme si preto upriamiť vašu pozornosť na pripravované webináre na túto tému:

Taktiež zdieľame materiál internetovej poradne pre mladých – IPčko, ktorý pripravili psychologičky a psychológovia z ich radov. Materiál vám poskytne pár užitočných odporúčaní, ako otvoriť tému vojny s deťmi a zvládať stres spôsobený vojnou na Ukrajine. Link na ich Facebookovú stránku: https://www.facebook.com/ipcko

K situácii sa vyjadrila aj Rada mládeže Slovenska, ich text „Žiadne dieťa by nemalo byť vystavené hrôzam vojnového konfliktu!“ si môžete prečítať tu: https://mladez.sk/2022/02/25/ziadne-dieta-by-nemalo-byt-vystavene-hrozam-vojnoveho-konfliktu/?fbclid=IwAR2-3ORFPpgWWsZ-3D9vApxnuyszcYIK_EDUQkxQ7BzxRq62GIZbebmtOMI