Rok 2022 bol ustanovený za EURÓPSKY ROK MLÁDEŽE. V rámci každého mesiaca je vybraná jedna konkrétna téma. IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže, bude každý mesiac prispôsobovať podujatia týmto témam. Mesiac február sa nesie v téme digitálnej práce s mládežou a v rámci nej prebehnú až tri webináre. Prvé dva sa uskutočnili 15. a 16. februára a dnes si vás dovoľujeme pozvať na tretí.

Tretí webinár má podnázov „Využitie PowerPointu pri tvorbe hry“. Vytvoríte si v aplikácii PowerPoint pexeso, ktoré v obmenách viete využívať na rôznych hodinách (cudzie jazyky, finančná gramotnosť, biológia, psychológia). Taktiež je možné túto aktivitu využívať aj pri práci s mladými i staršími. Každý účastník počas webinára dostane podrobný postup k tvorbe hry, ku ktorému sa bude vedieť vedieť vrátiť aj doma. Takisto, obdržíte aj dve už pripravené pexesá. Jedno na tému finančnej gramotnosti a druhé na enviromentálnu výchovu (stopy živočíchov).

Webinár sa bude konať v PONDELOK 28. februára 2022, v čase od 17:00 – 18:00 hod.

Prihlasovať sa môžete na tomto linku – https://forms.office.com/r/saD25ALujP