IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže organizuje v mesiaci marec ďalšie webináre. Témou mesiaca je „Prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania“. Online podujatia sú súčasťou Európskeho roku mládeže a je potrebné sa na ne prihlasovať s predstihom. Kapacity sú obmedzené a po naplnení budú linky na prihlásenie zablokované.

Prehľad marcových webinárov:

„Využívanie Actionbound na prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania“

„Európsky zbor solidarity a jeho príležitosti, príklady úspešnej praxe z PSK“ 

  • Cieľom webinára, je predstaviť Európsky zbor solidarity. EZS ponúka príležitosti pre školy, OZ, ale aj pre neformálne skupiny mladých ľudí, ktorí si môžu prostredníctvom tejto aktivity, realizovať vlastný solidárny projekt, na ktorý môžu získať až 6000 eur na rok. V rámci Európskeho roka mládeže, bola čiastka alokovaná do programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity navýšená na takmer dvojnásobnú sumu. Predstavíme Vám aj organizáciu, ktorá v minulom roku pripravila dva solidárne projekty a budú ich realizovať s rómskou komunitou
  • Webinár sa uskutoční 10. marca 2022 o 17:00 prostredníctvom aplikácie ZOOM
  • Prihlásiť sa môžete tu: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogMa9n9cBAplInFZtxVs6loVUOEkxVVhOU0hXRktQUFVSTzUxUkpWQTgxOS4u

„Zviditeľňovanie organizácií pracujúcich s mládežou v Prešovskom kraji“

  • Cieľom tejto aktivity, je zviditeľniť prácu organizácií pracujúcich s mládežou v Prešovskom kraji, ktoré boli podporené z dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v roku 2021. Príďte sa pozrieť, kto a ako pracuje s mládežou, aké aktivity realizujú tieto organizácie. Podujatie má slúžiť aj na sieťovanie organizácií, ktoré pracujú s mládežou a vytváranie nových partnerstiev. V programe Erasmus+ (pre oblasť mládeže) je takisto pri príležitosti  Európskeho roku mládeže, alokovaná vysoká suma o ktorú sa organizácie môžu uchádzať. Často, sú prekážkou nedostatočné kapacity organizácie. Preto budeme radi, ak sa spoja organizácie a vytvoria tak kvalitné projekty, ktoré budú prínosom pre mládež v kraji
  • Webinár sa uskutoční 16. marca 2022 o 17:00 prostredníctvom aplikácie ZOOM
  • Prihlásiť sa môžete tu: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogMa9n9cBAplInFZtxVs6loVUMVBDODRMRERJUjA3Q0lCRkdERDZaRURRWC4u

„Zviditeľňovanie organizácií pracujúcich s mládežou v Košickom kraji“

  • Cieľom tejto aktivity, je zviditeľniť prácu organizácií pracujúcich s mládežou v Košickom kraji, ktoré boli podporené z dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v roku 2021. Príďte sa pozrieť, kto a ako pracuje s mládežou, aké aktivity realizujú tieto organizácie. Podujatie má slúžiť aj na sieťovanie organizácií, ktoré pracujú s mládežou a vytváranie nových partnerstiev. V programe Erasmus+ (pre oblasť mládeže) je takisto pri príležitosti  Európskeho roku mládeže, alokovaná vysoká suma o ktorú sa organizácie môžu uchádzať. Často, sú prekážkou nedostatočné kapacity organizácie. Preto budeme radi, ak sa spoja organizácie a vytvoria tak kvalitné projekty, ktoré budú prínosom pre mládež v kraji
  • Webinár sa uskutoční 23. marca 2022 o 17:00 prostredníctvom aplikácie ZOOM
  • Prihlásiť sa môžete tu: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogMa9n9cBAplInFZtxVs6loVUOE9QOVdNU1FVMkhTNjc1MVhNSEVJTkpPVC4u

„Využívanie aplikácie Kahoot pri práci s mládežou“