Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, pripravuje v najbližších mesiacoch rôzne zaujímavé akreditované vzdelávania. Keďže pandemická situácia sa zlepšuje, všetky budú prebiehať prezenčnou formou. Nižšie vám ponúkame podrobnejšie informácie o všetkých z nich. V prípade záujmu vyplňte priamo prihlasovací formulár alebo nás kontaktujte na sutaze@do-fenix.sk

Bezplatné pobytové akreditované vzdelávanie – ENVIROZÁŽITOK 

Cieľom vzdelávania je motivovať ľudí k zodpovednosti a k osvojeniu si hodnôt aktívneho enviro-občana. Vzdelávanie ponúka možnosť získať vedomosti, zručnosti a dôležité kompetencie pre prácu s mládežou v tejto forme. Vzdelávanie prebieha v štyroch fázach, v týchto termínoch:

  • 1. fáza 29.4. – 1.5.
  • 2. fáza 16.5. – 18.5.
  • 3. fáza 17.6. – 19.6.
  • 4. (evaluačná) fáza 29.6.

Miesto vzdelávania: Košice
Poplatok: vzdelávanie je bezplatné, účastník si hradí len náklady na cestu
Termín registrácie: najneskôr 25.3.2022 pomocou online formulára  https://forms.office.com/r/mhGc0mshL3

Bezplatné pobytové akreditované vzdelávanie – ON/OFF – ONLINE A OFFLINE NÁSTROJE V PRÁCI S MLÁDEŽOU 

Cieľom vzdelávania je zvýšiť povedomie účastníkov v oblasti nových digitálnych a analógových nástrojov, metódach práce s mládežou a ich zavedenie a následné využívanie v praxi. So znalosťou moderných prezentačných nástrojov budú mať účastníci možnosť zmodernizovať spôsob práce vo svojej organizácii, čo môže mať za následok aj celkové pozdvihnutie kvality organizácie ako takej a zaručenie exkluzivity medzi ostatnými mládežníckymi organizáciami, ktoré moderné nástroje pre prácu s mládežou nepoužívajú. Vzdelávanie prebieha v dvoch fázach, v týchto termínoch:

  • 1. fáza 22.4. – 24.4.
  • 2. fáza 17.6. – 19.6.

Miesto vzdelávania: Prešov / Poprad / Sabinov (bude upresnené)
Poplatok: vzdelávanie je bezplatné, účastník si hradí len náklady na cestu
Termín registrácie: najneskôr 31.3.2022 pomocou online formulára  https://forms.office.com/r/Ue079LFcqL

Workshop – ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA

Zážitková pedagogika je niečo, čo by v školách malo mať svoje nezastupiteľné miesto. Napriek tomu si mnohí rodičia i učitelia myslia, že učenie cez zážitky nie je plnohodnotné učenie. Kde je pravda a v čom je takéto učenie jedinečné? Zážitková pedagogika je práve jedným z tých kľúčov, ktorý dokáže dieťa zaujať natoľko, aby so záujmom samo odomklo dvere do sveta nepoznaného a zapamätalo si, čo za dverami našlo. Podľa výskumov si žiaci po 3 mesiacoch majú šancu zapamätať 35% z ústnej prednášky, 45% z prednášky podporenej prezentáciou, no až 90% z vlastného zážitku. Tento workshop, Vám prinesie základné poznatky a skúsenosti k tomu, ako pretvoriť vlastné aktivity podľa princípov zážitkovej pedagogiky, aby ste tak dokázali obohatiť učebný proces.

Termín vzdelávania: 31.3.2022 (15:00 – 19:00)
Miesto vzdelávania: Košice
Viac informácií nájdete v prihláške https://forms.office.com/r/mitngaKvY1

Ak vás ponuky zaujali, neváhajte ich využiť a prihláste sa. Viac informácií nájdete aj na internetovej stránke Iuventy – https://www.iuventa.sk/