So zármutkom v srdci Vám oznamuje, že v nedeľu 3. apríla 2022 nás po dlhej a náročnej chorobe navždy opustil pán Milan Stachura, dlhoročný predseda základnej organizácie Bardejov. Milan Stachura bol nestorom turistiky a práce s mládežou v Bardejove, držiteľom mnohých ocenení, okrem iného aj Zlatého krídla Fénixu, ktoré získal v roku 2017. V roku 1991 bol jedným z nadšencov, ktorí stáli pri zrode Detskej organizácie FÉNIX.

Česť jeho pamiatke …

Pán Stachura trpel vážnym ochorením, ktoré mu posledné roky nedovoľovalo zúčastňovať sa celoslovenských podujatí. Jedným z posledných fénixákov, ktorý mal možnosť sa s ním stretnúť bol náš predseda Marek Džalaj. Z archívov vyberáme aj niekoľko fotografií, ktoré zvečňujú chvíle s pánom Stachurom.