Tradičný Deň Kráľovských detí v Kráľovej pri Senci je podujatie organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Sme veľmi radi, že Fénix opäť mohol byť súčasťou organizačného tímu. Viac nám napísal Filip Ragas, Fénixák z Kráľovej pri Senci a jeden z animátorov.

Dňa 3.6.2022 sa konečne po dvoch rokoch v Kráľovej pri Senci udiala oslava dňa detí. Pri tejto príležitosti bol pre deti pripravený program v podobe stanovíšť, na ktorých plnili rôzne úlohy. Stanovištia pozostávali z úloh ako napríklad tanec, hod do basketbalového koša, prechádzanie po rebríku pomedzi stromy a taktiež aj prvá pomoc, ktorú mal na starosti Mestský spolok Červený kríž, a mnoho ďalších. Po splnení všetkých úloh na deti čakala odmena, no najväčšiu radosť im spravila pena v ktorej sa mohli vyšantiť, pripravená hasičmi z Kráľovej pri Senci. Zúčastnilo sa dokopy 188 detí, a my sme veľmi radi že sme im mohli vyčariť úsmev na tvárach.