Ešte na začiatku apríla sme počas Veľkej výmeny skúseností na Čingove odovzdali ďalšiu Značku kvality. Za dlhodobú prácu s deťmi a mládežou, organizáciu mnohých podujatí a akcií a tiež angažovanosť v oblasti inklúzie ju získala ZO Krásnohorské Podhradie. Značka kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“ je udeľovaná základným organizáciám, ktoré získajú požadovaný počet bodov od hodnotiacej komisie. Detskej organizácii FÉNIX bola udelená Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií ešte v roku 2020. Odvtedy ju získalo už niekoľko aktívnych základných organizácií, ktoré stále pribúdajú.

Značku kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“ prevzala za ZO Krásnohorské Podhradie predsedníčka Jarka Gaálová.

O ZO Krásnohorské Podhradie nám Jarka napísala aj krátky článok. Prečítajte si o základnej organizácii, ktorá sa môže pýšiť značkou kvality.

„Základná organizácia v Krásnohorskom Podhradí bola založená v roku 2013, v rámci projektu 1+1. Naša práca sa rozbiehala postupne a v súčasnosti sa môžeme pýšiť značkou kvality  „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. V priebehu uplynulých rokov sme sa rozrástli, z pôvodných 20 členov je nás dnes 216. Naša práca sa v prvom rade zameriava na prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania v rámci voľnočasových aktivít, ale aj na vytváranie príležitostí na zmysluplné trávenie voľného času našich členov. Nakoľko je práca vo voľnom čase veľmi rôznorodá, tak je variabilná aj naša práca. V rámci športového a tanečného krúžku sa rozvíjajú talenty a zručnosti. Zlepšujeme kultúru prostredia, napríklad pri vytváraní jarných, jesenných, veľkonočných a vianočných dekorácií, ale tiež sme na dvore založili skalku, o ktorú sa staráme. Venujeme  sa aj rómskej kultúre, najmä počas aktivít v rámci Dňa Rómov, ale rómsku identitu a kultúru budujeme aj pri tvorbe tanečných choreografií rómskych tancov. Zapájame sa do aktivít organizovaných DO Fénix na celoslovenskej úrovni. Za zmienku určite stojí aktivita s názvom „Potulky s Kubom“. Jednalo sa o popoludňajšie čítanie kníh s deťmi na internetovom portáli „Kubo“, ktorý sme mali sprístupnený bezplatne. Za vedenia šikovných vedúcich sme za umiestnili na 2. mieste v rámci Slovenska, a tým sme vyhrali bezplatný prístup k tomuto portálu na ďalší školský rok. Počas prerušenia prezenčných aktivít sme sa zapájali do online aktivít vyhlasovaných každý týždeň. Boli to napríklad činnosti týkajúce sa upcyklovania oblečenia, zberu a poznávania liečivých rastlín, hospodárenia s vodou a podobne. Boli to najmä aktivity zamerané na rozvíjanie environmetnálneho povedomia účastníkov. Naše deti boli opäť veľmi úspešné a boli aj ocenené menšími vecnými darmi. Pravidelne organizujeme „Letnú školu, školičku“, ktorá bude v tomto roku pokračovať už tretí rok. Hlavným cieľom tohto podujatia je zmierniť dopady pandémie na vedomostnú úroveň detí a mládeže, ako aj na ich psychický a osobnostný vývin. Vzdelávanie prebieha na netradičnom mieste, ktoré má významnú historickú, spoločenskú alebo prírodovednú hodnotu. Benefity týchto miest sa snažíme využiť k motivácii pri riešení úloh z rôznych vzdelávacích oblastí. Pravidelne organizujeme jednodňové podujatia, ktoré sa zameriavajú na spoznávanie širšieho a bližšieho okolia. Takto sme navštívili Bojnický zámok a zoologickú záhradu, Slovenské technické múzeum v Košiciach, Pieninský národný park, Tatry, previezli sme sa Košickou detskou železnicou na trase Čermeľ – Alpinka, parnou lokomotívou z Tisovca do Zbojskej a ďalšie. Zorganizovali sme tematický týždeň zameraný na tvorivosť a kreativitu. Vyrobili sme s deťmi ručne maľované šperkovnice a ekotašky, škatuľky zdobené servítkovou technikou, jesenné dekoratívne vence a obrazy, anjeliky z korálikov, enkaustické obrazy, fotorámiky zdobené maľbou na sklo, nápadité výrobky z dreva – maľované podložky, sviečky z včelieho vosku a medzistienok… Všetky tieto výrobky sme venovali v rámci mesiaca úcty k starším pacientom a personálu rožňavskej nemocnice. Práca našej organizácie je veľmi rozmanitá a veríme, že aj prínosná pre všetkých účastníkov. Snažíme sa o to, aby sa naše deti vzdelávali aj vo voľnom čase, aby spoznávali svet, aby si cenili cenu vlastnej práce a práce iných, aby si navzájom pomáhali a aby nadobúdali sebavedomie. Za to, že táto práca môže prebiehať vďačíme dobrovoľníkom, ktorí nemajú problém tráviť svoj voľný čas s deťmi a vytvárať pre ne rozmanité aktivity. Práca dobrovoľníkov totiž nespočíva len v dozorovaní na podujatiach, ale aj v precíznom plánovaní, a vyhodnocovaní podujatí. Dôležitá je aj práca s finančnými prostriedkami, ich hospodárne využívanie a vyúčtovanie. Našimi dobrovoľníkmi sú pedagógovia pôsobiaci v základnej škole, na ktorej pôde pracuje naša organizácia. Pripája sa k nám stále viac kolegov, pretože vidia príležitosti a prínosy, ktoré prináša dobrovoľníctvo v Detskej organizácii FÉNIX do života všetkých jej členov.“

RNDr. Jarmila Gaálová