V dňoch 11. – 15. júla 2022 sa konala Letná škola školička na základnej škole v Kráľovej pri Senci. ZO Kráľová pri Senci patrí medzi najaktívnejšie základné organizácie a celý rok pre deti pripravuje množstvo aktivít a podujatí. O tom, ako letná škola školička prebiehala a čo všetko sa deti naučili nám napísala predsedníčka ZO a zároveň riaditeľka ZŠ, Darinka Deáková.

Naša Letná škola školička začala druhý júlový týždeň pre 30 detí vo veku 6 – 11 rokov. Bola zameraná prevažne na  neformálne vzdelávanie v predmetoch  slovenský jazyk, matematika, vlastiveda, prírodoveda, prvouka a vo všetkých výchovách, najmä telesnej a výtvarnej.  Plnením rôznych pracovných listov a hravých doplňovačiek sme si rozvíjali čitateľskú a finančnú gramotnosť. Počas letnej školy sme taktiež plnili úlohy etapovej hry Zem kráľa Dalibora.

Prvý deň sme sa stretli pri ranných aktivitách a výrobe plagátov Letnej školy školičky. Poobede nás navštívili herečky a speváčky z divadielka Ona a on s predstavením Sú hviezdy len pre hviezdy? Predstavenie bolo interaktívne, deti sa zapájali do spevu aj tanca.  Pokračovali sme s oboznamovaním sa s výpravou kráľa Dalibora a vytvorením rytierskych erbov.

Druhý deň bol zameraný na dopravnú výchovu. Na školskom dopravnom ihrisku sme si zopakovali všetky potrebné pravidlá bezpečnej cestnej premávky a za odmenu nás prišiel po našej obci povoziť Senecký vláčik. Popoludní sme vyrábali hrad a k nemu most z prírodných materiálov.

V stredu sme dopoludnia vyrazili na výlet do Podolia a na Mohylu Milana Rastislava Štefánika. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z histórie a užili si prekrásny výhľad na okolitú krajinu. Oprášili sme si vedomosti najmä z vlastivedy a prírodovedy. Popoludní sme sa pustili do výroby draka a malých dráčikov, ktorí sa usídlili na našom hrade a v blízkom okolí. Zvyšok dňa sme súťažili a športovali.

Vo štvrtok sme dopoludnia šli na výpravu do Malkia parku v Orechovej Potôni. Prezreli sme si zvieratká, ktoré sme mohli aj kŕmiť krmivom zakúpeným priamo v tejto kontaktnej ZOO. Poobede sme pokračovali v aktivitách hry Zem kráľa Dalibora a hľadali sme poklad.

Posledný deň sme sa vybrali na turistickú vychádzku na Včelársku paseku- jediné včelárske múzeum na Slovensku. Tu sme prešli náučným chodníkom, na ktorom sme sa dozvedeli takmer všetko o včielkach a ich živote. Pán správca nás pohostil chutným medom a porozprával mnoho zaujímavostí o živote včiel. Popoludní nastal čas na vyhodnotenie Letnej školy školičky. Na záver sme si dali tanečný a futbalový maratón, pri ktorom sa všetci skvelo zabavili.

Verím, že aj tento rok bol program pre deti z Letnej školy školičky pestrý, zábavný, ale aj poučný. Poďakovanie patrí dobrovoľníkom, ktorí sa deťom počas týchto dní venovali a samozrejme ústrediu DO FÉNIX, ktorí nám umožnili prežiť takýto skvelý týždeň.