Letná škola školička v Rožňave bola v reportáži Rožňavskej televízie. Okrem riaditeľa školy na Zlatej, niekoľko slov povedal aj náš predseda Marek Džalaj.

Reportáž si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=fMroNSnYNiQ