V Banskej Štiavnici je v plnom prúde podujatie Budujeme vzťahy, každoročné stretnutie dospelých aktívnych dobrovoľníkov. Dobrovoľníci si užívajú príjemné chvíle oddychu, zabávajú sa pri pripravenom programe ale aj diskutujú o zaujímavých témach. Viac nám napísala vedúca zájazdu, Sonička Kačíková.

V utorok účastníci projektu Budujeme vzťahy absolvovali spoločne jazdu vláčikom Štiavnická Anča a spoznávali krásy Banskej Štiavnice a jej okolia. Večer bol veľkou výmenou skúseností , pretože prezentovali svoje aktivity predsedovia základných organizácií. Miroslav Telepovský prostredníctvom 50-minútového filmu prezentoval projekt “ S Fénixom okolo Slovenska na bicykli.“ Silvia Lišaníková z Humenného si pripravila aktivity, prostredníctvom ktorých poukázala na možnosti prepojenia činnosti školského parlamentu a Detskej organizácie FÉNIX. Pozornosť účastníkov projektu preskúšala krátkym testom. Účastníci sa neformálne vzdelávali a vymieňali si skúsenosti. V stredu účastníci projektu Budujeme vzťahy navštívili rôzne múzeá a expozície v meste Banská Štiavnica, tajchy v okolí a vystúpili na vrch Sitno, ktorý je s výškou 1009 m n. m. najvyšším bodom Štiavnických vrchov a teda celého okolia. Neformálne sa vzdelávali a večer pokračovali výmenou skúseností. Podujatie poctila svojou návštevou aj Evka Pintérová. Žanet Šalachová z Košíc hovorila o grantových výzvach a možnostiach ich využitia. Prezentovala krásne projekty, ktoré vďaka nim realizovala. Potom sa slova ujala Katka Marhulová z Lučivnej, ktorá sa venuje okrem iného háčkovaniu košíčkov a po krátkej prezentácii viedla do neskorých večerných hodín tvorivé dielne. Nadšenie účastníkov bolo obrovské, o čom svedčia aj priložené fotografie.